Information om service av värmepump hittar du här

Vi installerar och säljer värmepumpar från Mitsubishi och Panasonic

En värmepump är en teknisk anordning som överför värme från en kall till en varm plats. För att detta ska vara möjligt måste energi i någon form tillföras, enligt termodynamikens andra huvudsats.

Den skenbara verkningsgraden (värmefaktorn) i en värmepump kan nå upp till 500 procent. Att komplettera eller ersätta direktverkande el (elelement) eller elpanna med en värmepump kan typiskt minska elkostnaden för en villa med 20 till 25 procent.

Tekniken i en värmepump är i princip densamma som i en kylanläggning för luftkonditionering. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två är användningsområdet; värmepumpar används för uppvärmning, medan kylanläggningar används för kylning.

Monterat och klart inklusive standardinstallation inom Bohuslän med Rot avdragen

Här hittar du mer information om ROT-avdraget

Det här ingår vid en standardinstallation av Luftvärmepump

Vår installatör kommer på utsatt tid och går då igenom installationsförfarandet med kunden innan installationen genomförs.

Standardinstallation innefattar:

• Framkörning till kund
• Resa och arbetstid är inkluderat i priset (måste vara farbar väg)
• Avemballering och uppackning av värmepumpen
• Genomgång av installationen
• Installation av värmepumpen med upp till 5 meters rördragning
• Utomhusdelen monteras på väggkonsol med vibrationsdämpare
• Elanslutning via stickkontakt
• Håltagning och tätning i trä, tegel eller leca
• Igångkörning och användarinstruktion till kund i samband med installation
• Provkörning och tryckmätning och vid behov fyller vi på med köldmedium
• Grovstädning
• Jordat uttag till utedel eller innerdel krävs inom 2,5 meter, finns inte det körs värmepumpen igång med förlängningsdosa

Material som används:

• Isolerade kylrör 5m
• Intern styrkabel 5m
• Nätkabel med stickkontakt 2,5m
• Dräneringsslang 5m
• Pvc kanaler 5m
• Väggkonsoler och vibrationsdämpare
• Erfoderligt förbrukningsmateriel för standardinstallation
• Vakuumsugning
• Igångkörning och användarinstruktion till kund i samband med installation
• Provkörning med tryckmätning och vid behov fyller vi på med köldmedium
• Resa och arbetstid är inkluderat i priset ( måste vara farbar väg)
• Tillägg: Rör och kanaler utöver 5m, 500kr/m
• Markstativ 795kr